Liikuntakoulu 3-5 v

Liikuntakoulu on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille tytöille ja pojille. Liikuntakoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikuntakoulun tarkoituksena on lisätä lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja lisätä lapsen omaehtoista liikkumista myös vapaa-ajalla. Tavoitteena on kasvattaa ja ohjata lapset koko eliniän jatkuvaan liikunnallisuuteen.

Liikuntakoulussa mm. palloillaan, seikkaillaan, temppuillaan, leikitään ja pelaillaan. Lapsuudessa opitut hyvät motoriset perustaidot luovat pohjaa kaikelle oppimiselle, vahvistavat lapsen myönteistä kuvaa itsestään ja rakentavat pohjan liikunnalliselle elämäntavalle.

Tervetuloa mukaan viettämään liikunnalisia hetkiä yhdessä!

Tunnit järjestetään Paattisten koululla.