Lastentanssi 3-4 v

Lastentanssin tavoitteena on toteuttaa tanssiliikuntaa mielikuvien ja tanssileikkien avulla, tuottaa liikkumisen iloa ja uusia kokemuksia sekä tukea sosiaalisuutta. Tunneilla luodaan lapselle turvallinen ympäristö kokeilla ja luoda itse sekä kehittää omaa mielikuvitusta erilaisten improvisaatioharjoitteiden avulla.

Tunneilla otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja pyritään vahvistamaan lapsen perusliikuntataitoja, kehittämään motorisia taitoja ja koordinaatiota sekä tutustumaan erilaisiin rytmeihin monipuolisen musiikin avulla.

Lastentanssissa hyödynnetään monia eri tanssilajeja ja lasta johdatetaan vähitellen tanssin maailmaan. Lastentanssin kautta lapsi saa uusia kokemuksia ja sen synnyttämät tunteet luovat pohjaa myös muille harrastuksille, vaikka tanssiharrastusta ei enää myöhemmin jatkaisikaan.

Tunneilla tuetaan sekä yksilöllistä liikkumista että harjoitellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista sekä tilan hahmottamista. Tunneille lisämausteen tuovat pienet tanssisommitelmat, helpot akrobatiaharjoitukset (esim. kuperkeikka) sekä erilaiset välineet (esim. omat lelut, huivit, pallot, lelueläimet).

Vaatetukseksi tunnille sopii jumppa- tai tanssipuku tai muu tanssiasu, jonka kanssa on mukava liikkua sekä tossut.

Alle kouluikäisten tunneille mahtuu rajallinen määrä lapsia. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.