Dance Kidz 7-9 v

Tunnit on tarkoitettu 7-9 -vuotiaille tytöille sekä pojille. Tunneille voi mainiosti tulla ilman aikaisempaa tanssi- tai jumppakokemusta. Dance Kidz – tunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin. Lasta rohkaistaan nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisemaan itseään monipuolisen musiikin ja vaihtelevien rytmien välityksellä.

Tunneilla opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemusta erilaisten musiikkien ja improvisaatioharjoitteiden avulla. Lapsen motorisia taitoja kehitetään ikätasolle sopivien leikkien sekä erilaisten välineiden (pallo, vanne, hyppynaru, jumppamatto ym.) avulla. Lapsen perusliikuntataitojen kehittymistä tuetaan koordinaatio- ja rytmiikkaharjoittein. Tunnit sisältävät myös tanssiliikeharjoitteita, joista kootaan pieniä tanssikoreografioita.

Tunnin tavoitteena on olla mukava ryhmäliikuntahetki lapselle ja ennen kaikkea, tunneilla on tarkoitus pitää hauskaa!